Mat/Fys-Tutorforeningens Generalforsamling 2023

Maria Askholm Nielsen 24. oktober 2023
Kære medlemmer af Mat/Fys-Tutorforeningen.
Hermed indkaldes til generalforsamling d. 22. november 2023 kl. 18:15 på iNano i iNano Aud.

Dagsorden er som følger:
0. Sandwich og portvin
1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere
2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3. Beretning fra den afgående bestyrelse
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen jf. Stk. 4
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Husk vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde d. 8. november 2023, og opstilling til bestyrelsen skal være den afgående bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 15. november 2023.

Tilmelding til generalforsamling skal ske senest d. 15. november 2023 via hjemmesiden under 'Personligt -> Tilmeldinger' hvis man vil have sandwich og portvin.

Grundet en overseelse af vigtig information i vedtægterne, så er der ikke blevet indkaldt til generalforsamling rettidigt, så vi kan ikke afholde den på den afsatte dato. I må derfor gerne lige sørge for at give beskeden videre, så alle får med, at datoen har ændret sig. For eksempel skal iCal hentes igen, hvis man benytter det.

Kæmpe sorry herfra, men så har I lige lidt ekstra tid til at komme med vedtægtsændringer og overveje om I vil stille op.

På vegne af bestyrelsen,
Maria Askholm Nielsen
Formand