Aflysning af RKFW og legedag

Thyge Spangsberg Bak 3. april 2020

Hej alle skønne tutorer

Vi havde igår bestyrelses møde og har på mødet besluttet, at det vil være uansvarligt at afholde både RKFW og legedagen hhv. d. 17-19. april og d. 26. april. Det er selvfølgelig meget ærgerligt, da vi ellers havde glædet os vanvittigt meget til at se jer alle.

Aflysningen af RKFW betyder derudover også en aflysning af det stormøde, der planlagt til den 14. april, da dette møde netop havde formål at informere om hytteturen.

Vi er derudover blevet gjort opmærksom på, at nogle af vores informationer har skabt lidt forvirring. Dette drejer sig om Bestyrelsens mailadresse. Det blev nemlig nævnt til et af stormøderne, at vi har fået en ny mailadresse. I skal dog bare sende mails til den gamle mailadresse; best@matfystutor.dk, da denne nu bliver viderestillet til vores nye mailadresse.

Vi håber i er kommet godt i gang med det forskellige gruppearbejde, og at I holder fanen højt igennem disse corona-tider.

Informationer i forbindelse med aflysning af RKFL^2

Thyge Spangsberg Bak 19. marts 2020

Hej, alle.

Som beskrevet i en tidligere mail er RKFL^2 desværre aflyst. Dette betyder, at vi har oploaded et dokument med alle de relevant informationer, som I ellers skulle have modtaget i løbet af næste lørdag.

Jeg vil i den forbindelse understrege vigtigheden af, at I alle læser hele det dokument jeg har skrevet!

I finder dokumentet her.

Vi fra bestyrelsen ønsker jer alt det bedste i den kommende periode.

Aflysning af RKFL²

Amalie Dobel Christiansen 11. marts 2020

Kære alle dejlige tutorer.

Grundet anbefalingerne fra Aarhus Universitet omkring Corona-virus, har vi i bestyrelsen valgt at aflyse RKFL² på næste lørdag d. 21/3-2020.

Alt info, som skulle være givet ved RKFLL, vil blive sendt ud senere i denne uge. Bemærk, at dette vil blive en temmelig lang mail, da det er en hel dags program vi sender ud til jer. Yderligere vil der i denne mail være information omkring videre omstrukturering af tutoråret ifb. Corona-virus.

Vi er kede af at måtte aflyse RKFL², da vi havde glædet os til at se jer alle!

Ps. Husk at upload et profilbillede på tutorhjemmesiden!!

RKFL² og Bestyrelsesmøde

Thyge Spangsberg Bak 5. marts 2020

Hej alle tutorer

Først og fremmest vil vi byde velkommen til alle i Mat/Fys-tutorgruppen - nye såvel som gamle!

Dernæst vil vi lige minde om, at RKFL^2 er den 21. marts, og I kan nu gå ind og tilmelde jer aftensmad, såfremt I kan og vil spise med om aftenen (tilmelding senest torsdag d. 12. marts). Mere information om mødested og tidspunkt udsendes i næste uge.

Endelig indkaldes der hermed til bestyrelses-møde d. 11. marts klokken 17.00 på rådet. Dette er obligatorisk for alle bestyrelses-medlemmer, men andre medlemmer af foreningen er selvfølgelig også velkomne.

Dagsordenen til mødet er som følger:

  1. Formalia
  2. Opfølgning på 1. Stormøde
  3. RKFL^2
  4. Gruppeansvarlig møde
  5. Ledelses-workshop
  6. Næste møde
  7. Trello-opgaver
  8. Mail-indbakke
  9. Evt

Til sidst opfordrer vi jer alle til at gå logge ind på matfystutor.dk og indsætte et billede af jer selv på jeres profil.

Tutoråret 2020

Nicklas Vedsted 18. december 2019

Velkommen til Mat/Fys-Tutorgruppens hjemmesiden. Vi afholdte generalforsamling i november, hvor følgende bestyrelse er blevet valgt:

Formand Thyge Spangsberg
Næstformand Amalie Dobel
Gruppeansvarlig Lasse Nissen
Øko Morten Søtang
Burmor Sheila Lærkegaard Johansen
Gris Maiken Gravgaard
Webfar Nicklas Vedsted
Menige Ling Andersen & Martin Nørskov Jensen

Vi ser frem til et godt tutorår!