Aflysninger og andet info

Thyge Spangsberg Bak 17. august 2020

Hej alle skønne tutorer

Både Høstfest og Legedag blevet aflyst og der kommer ikke til at være noget online alternativ.

Vi har derudover også været nødt til at aflyse SØHYG, da det ikke vil være forsvarligt at mødes så mange ude i uniparken.

Det samme gør sig gældende for ParXafari, som ligeledes skulle være holdt i uniparken.

Til slut har vi desværre også været nødt til at aflyse Rusrevy. Dette skyldes, at gruppen ikke kan mødes fysisk og øve, og dermed ikke nå at blive klar til fredag.

Vi er derudover nødt til at melde ud, at alt gruppearbejde i de forskellige grupper ikke må afholdes fysisk. Dette er de gruppeansvarlige blevet gjort opmærksomme på, og de vil derfor ikke indkalde til fysiske møder.

Vi har fået lov til at have arrangementer fra kl. 16-20 holdvis, og vi i bestyrelsen finder ud af i denne uge hvad dette kunne være.

Endelig har vi valgt at udsætte fristen for at besvare Tutorbekræftelsen til d. 20/8 klokken 23.59. Dette gøres, da vi er i fuld forståelse for, hvis man efter disse informationer genovervejer, hvorvidt man vil være tutor i år.

Dertil vil jeg blot sige, at I skal huske at udfylde Tutorbekræftelsen, såfremt I ønsker at være tutorer i år.