RKFL² og Bestyrelsesmøde

Thyge Spangsberg Bak 5. marts 2020

Hej alle tutorer

Først og fremmest vil vi byde velkommen til alle i Mat/Fys-tutorgruppen - nye såvel som gamle!

Dernæst vil vi lige minde om, at RKFL^2 er den 21. marts, og I kan nu gå ind og tilmelde jer aftensmad, såfremt I kan og vil spise med om aftenen (tilmelding senest torsdag d. 12. marts). Mere information om mødested og tidspunkt udsendes i næste uge.

Endelig indkaldes der hermed til bestyrelses-møde d. 11. marts klokken 17.00 på rådet. Dette er obligatorisk for alle bestyrelses-medlemmer, men andre medlemmer af foreningen er selvfølgelig også velkomne.

Dagsordenen til mødet er som følger:

  1. Formalia
  2. Opfølgning på 1. Stormøde
  3. RKFL^2
  4. Gruppeansvarlig møde
  5. Ledelses-workshop
  6. Næste møde
  7. Trello-opgaver
  8. Mail-indbakke
  9. Evt

Til sidst opfordrer vi jer alle til at gå logge ind på matfystutor.dk og indsætte et billede af jer selv på jeres profil.