Holdets time

Lasse Falck Nissen 13. september 2021
  • Sportsdag fredag d. 24. september 16-19. Tilmeldingen sker her. Link til facebook begivenhed findes her.
  • Rusugesevaluering Husk at få jeres russer til at evaluerer på rusugen.
  • Rustursevaluering Husk at få jeres russer til at evaluerer på rusturen.
  • Hvis I har yderligere forslag bedes I sende dem til webfar@matfystutor.dk, så de kan blive tilføjet til denne liste.