SEPT 20

Sportsdag (Semi-obligatorisk)

Fredag 20. september

Beskrivelse: Obligatorisk for dem i sportsdagsgruppen