Din data

Når Mat/Fys-Tutorforeningen modtager personoplysninger fra Aarhus Universitet om nye studerende, så bliver de gemt på serveren prodekanus, som bruges af Mat/Fys-Tutorforeningen og andre studenterforeninger på Nat-Tech under Aarhus Universitet. Gennem denne server kan personoplysningerne kun tilgås af medlemmer af Mat/Fys-Tutorforeningen samt af en lille gruppe af ca. 5 nuværende og tidligere studerende, der er systemadministratorer for prodekanus. Alle systemadministratorer for prodekanus har indgået en fortrolighedserklæring med Mat/Fys-Tutorforeningen om at personoplysninger på prodekanus ikke må tilgås, medmindre det er nødvendigt for at hjælpe Mat/Fys-Tutorforeningen med at vedligeholde foreningens hjemmeside og mailsystem og eventuelle andre tekniske løsninger som foreningen kører. Det betyder, at personoplysningerne der gemmes på prodekanus kun bliver behandlet for at tjene Mat/Fys-Tutorforeningens formål og under ingen omstændigheder bliver videregivet til tredjepart.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende din data, eller ønsker dine data slettet, kan du altid skrive en mail til webfar@matfystutor.dk.